O nas

Śląskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników z siedzibą w Katowicach zostało zarejestrowane w dniu 28 czerwca 2013 roku i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467569. Stowarzyszenie zrzesza pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, działaczy turystyki i sympatyków. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może podejmować działalność wydawniczą, szkoleniową, informacyjną i doradczą w zakresie krajoznawstwa i turystki.

Cele stowarzyszenia:
– integracja osób posiadających uprawnienia pilotów wycieczek, przewodnika turystycznego terenowego, miejskiego czy górskiego oraz osób nie będących pilotami i przewodnikami lecz zainteresowanych walorami turystycznymi i krajobrazowymi regionu, Polski i świata,
– wymiana doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia i osobami z zewnątrz,
– edukacja i uwrażliwianie na piękno śląskiej ziemi tzw. "małej ojczyzny",
– dbałość o najwyższy poziom usług w zakresie pilotażu i przewodnictwa,
– działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej i ogólnopolskiej i międzynarodowej,
– wspieranie różnych form rekreacji,
– reklama i promocja oraz pomoc firmom zajmującym się szeroko rozumianą działalnością turystyczno-krajoznawczą i rekreacyjną.

Działania:
– organizacja wycieczek, obozów, koloni, zimowisk w kraju i zagranicą (bezpłatny udział w wybranych imprezach dla zarejestrowanych członków SSPP)
– usługi z zakresu pilotażu i przewodnictwa,
– rezerwacja noclegów w hotelach, ośrodkach wczasowych, schroniskach,
– organizacja szkoleń, seminariów i konferencji (zniżki dla zarejestrowanych członków SSPP),
– podejmowanie działań na rzecz ochrony formalno-prawnej i wsparcia stowarzyszonych pilotów i przewodników w kontaktach z pracodawcami i instytucjami,