Tematyka szkoleń i wykładów

Szkolenia i wykłady przewidziane do realizacji w roku 2015:

– Logistyka oprowadzania wycieczek w wybranych krajach i miastach.
– Symbolika architektury, wystroju świątyń i budowli sakralnych wybranych religii i wyznań.
– Kuchnie świata.
– Techniki sprzedaży
– Sztuka przekonywania i perswazji
– Nauki pomocnicze historii: Genealogia, Heraldyka i Weksylologia, Paleografia, Dyplomatyka, Chronologia historyczna, Numizmatyka.
– Historia. Historia Śląska, Polski i Świata. Historia podróżowania. Historia ubioru. Równoległa historia świata w pigułce.
– Doktryny religii świata – zwyczaje, kultura, tradycja – Judaizm, Islam, Hinduizm, Buddyzm.
– Animacje na wczasach i wycieczkach.
– Aplikacje telefoniczne przydatne pilotowi i przewodnikowi
– Zdrowie kręgosłupa dla pilotów i przewodników (Joga i inne)
– Zasady zdrowego trybu życia i profilaktyka prozdrowotna dla pilotów i przewodników
– Dykcja i emisja głosu.
– Rośliny w religii i sztuce. Rozpoznawanie rośliny w Polsce i w basenie m. Śródziemnego.
– Wizerunek pilota i przewodnika – wizaż, strój,
– Różnice kulturowe a praca pilota w Chinach, Indiach na Bliskim Wschodzie.